English↕ Turkish↕

English↕ Turkish↕

Translation / Conversation

Learn turkish - Conversation


English↕ Turkish↕

Hello. How are you? Merhaba, nasılsın ? - merhaba, nasoelsoen
Hello. I'm fine, thank you Merhaba iyiyim, siz nasılsınız - merhaba iyiyim, siz nasoelsoenoes
Do you speak Turkish? Türkçe biliyor musun? - Türkçe biliyor musun?
No, I don't speak Turk Hayır, türkçe konuşmuyorum - hayoeur, türktche konuchmuyorum
Only a little bit Birazcık - birazik
Where do you come from? Hangi ülkeden geliyorsunuz? - hangi ülkeden geliyorsunuz
What is your nationality? Nerelisin? - nerelissin
I am English Ben ingilizim - ben ingilizim
And you, do you live here? Ya sen, burada mı yaşıyorsun ? - ya sen, burada moe yachoeyorsun
Yes, I live here Evet, burada yaşıyorum - evet, burada yachoeyorum
My name is Sarah, what's your name? Benim adım Sarah, ya seninki ? - benim adoem sarah, ya seninki
Julian Julian - julian
What are you doing here? Burada ne yapıyorsun ? - burada ne yapoeyorsun
I am on holiday Tatildeyim - tatildeyim
We are on holiday Tatildeyiz - tatildeyiz
Top