Learn turkish - Parting

Learn turkish - Parting

Translation / Parting

Learn turkish - Parting


English↕ Turkish↕
It's late, I have to go! Geç oldu, gitmem gerek! - getch oldu, gitmem gerek
Shall we meet again? Tekrar görüşebilir miyiz? - tekrar görüchebilir miyiss
Yes with pleasure Tabii, neden olmasın - tabii, neden olmasoen
This is my address Benim adres bu - benim adres bu
Do you have a phone number? Telefon numaran var mı? - telefon numaran var moe
Yes here you go Evet, işte - evet, ichte
I had a lovely time Seninle güzel vakit geçirdim - seninle güzel vakit getchirdim
Me too, it was a pleasure to meet you Bende, seninle tanışmaktan memnun oldum. - bende, seninle tanoechmaktan memnun oldum
We will see each other soon Görüşmek üzere! - görüchmek üzere
I hope so too Inşallah - inchallah
Goodbye Allaha ısmarladık - allaha oesmarladoek
See you tomorrow Yarın görüşürüz - yaroen görüchürüss
Bye! Güle Güle! - güle güle
Top