Learn turkish - In case of trouble

Learn turkish - In case of trouble

Translation / In case of trouble

Learn turkish - In case of trouble


English↕ Turkish↕
Can you help me, please? Bana yardım edebilirmisiniz lütfen? - bana yardoem edebilirmisiniz lütfen
I'm lost Kayboldum - kayboldum
What would you like? Ne istersiniz? - ne istersiniz
What happened? Ne oldu? - ne oldu
Where could I find an interpreter? Nerede tercüman bulabilirim? - nerede terdjüman bulabilirim
Where is the nearest chemist's shop? En yakın eczane nerede? - en yakoen eczane nerede
Can you call a doctor, please Lütfen bir doktor çağırın? - lütfen bir doktor tchawhoeroen
Which kind of treatment are you undergoing at the moment? Ne tedavisi görüyorsunuz şu anda? - ne tedavissi görüyorsunuz chu anda
a hospital Hastane - hastane
a chemist's Ezcane - ezaane
a doctor Doktor - doktor
Medical department Sağlık merkezi - sawhloek merkezi
I lost my papers Kimlik kağıtlarımı kaybettim - kimlik kawhoetlaroemoe kaybettim
My papers have been stolen Kağıtlarımı çaldılar - kawhoetlaroemoe tchaldoelar
Lost-property office Kayıp eşyalar bürosu - kayoep echyalar bürosu
First-aid station Ilk yardım merkezi - ilk yardoem merkezi
Emergency exit Acil çıkış kapısı - adjil tdjhoekoedjh kapoesoe
The police Jandarma - jandarma
Papers Kimlik kağıtlarım - kimlik kawhoetlaroem
Money Para - para
Passport Pasaport - pasaport
Luggage Bagaj - bagaj
I'm ok, thanks Yok teşekkürler - yok techekkürler
Leave me alone! Yeter artık - yeter artoek
Go away! Gidin! - gidin
Top