Basic Phrases

Basic Phrases

Basic Phrases
Hello
Merhaba

My name is _____
Benim adım _____

How are you?
Nasılsınız?

I am fine thank you
Teşekkür ederim iyiyim

Pleased to meet you
Memnun oldum

Pleased to meet you too
Ben de memnun oldum

The weather is really nice today
Bugün hava çok güzel

I speak English
Ben İngilizce konuşuyorum

I am learning Turkish
Ben Türkçe öğreniyorum

See you
GörüşürüzWhat's this?
Bu ne?

This is a _______
Bu _______

Can you help me?
Bana yardımcı olabilir misiniz?

What does this mean?
Bu ne demek?

I understand
Anladım

I don't understand
Anlamadım

Do you have a _______?
_______ var mı?Yes
Evet

No
Hayır

Please
Lütfen

Thank you
Teşekkür ederim

You're welcome
Rica ederim
Top