Opposites

Opposites

Opposites
Good İyi
Bad Kötü
Open Açık
Closed Kapalı
Happy Mutlu
Sad Üzgün
Beautiful Güzel
Ugly Çirkin
Big Büyük
Small Küçük
Hot Sıcak
Cold Soğuk
Easy Kolay
Difficult Zor
Far Uzak
Near Yakın
Young Genç
Old Yaşlı
New Yeni
Old Eski
Clean Temiz
Dirty Kirli
Long Uzun
Short Kısa
Married Evli
Single Bekar
Fat Şişman
Thin Zayıf
Rich Zengin
Poor Fakir
Thick Kalın
Thin İnce
Fast Hızlı
Slow Yavaş
Broad Geniş
Narrow Dar
Hard Sert
Soft Yumuşak
Expensive Pahalı
Cheap Ucuz
Wet Islak
Dry Kuru
Hardworking Çalışkan
Lazy Tembel
Top